Daily Archives: 03/02/2019

“Chết không một nấm mồ”

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Cách đây chỉ vài ba hôm, một người bạn sống một mình, chết không ai biết, mà bản thân anh cũng bất cần càng làm cho người viết trăn trở thêm về ý…

Posted in Uncategorized | Leave a comment