Daily Archives: 23/02/2019

Thực phẩm siêu chế biến nguy hiểm tới mức nào?

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Không thực phẩm nào được xem là hoàn hảo cả. Nên ăn uống đa dạng, nay thứ này mai thứ khác để tận dụng thế mạnh của mỗi loại thực phẩm. Quan điểm…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Đầu năm nói chuyện trầu cau

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Nói tới cau là phải nói đến trầu. Cau nhai với lá trầu thấy thơm ngon, nhưng dễ gây nghiện là do chất arecoline có trong cau đã nói ở trên. Trầu cau…

Posted in Uncategorized | Leave a comment