Daily Archives: 23/03/2019

Quy định lụy truyền thống

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Quy định về an toàn thực phẩm ở các nước Âu Mỹ được chấp hành nghiêm khắc, hở ra là thu hồi sản phẩm, hở ra là phạt… Không có chuyện “thông cảm”.…

Posted in Uncategorized | Leave a comment