Daily Archives: 30/03/2019

Histamine trong nước mắm chưa nhằm nhò gì so với phó mát, thế mà bầm dập đủ điều!

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Phó mát là món ăn truyền thống của Âu Mỹ, các cơ quan an toàn đâu dám đụng tới histamine, chỉ khuyến cáo ai nhạy cảm với histamine thì nên tránh ăn phó…

Posted in Uncategorized | Leave a comment