Monthly Archives: May 2019

Tiếp thị huyền thoại

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Sherlock Holmes là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết của Conan Doyle. Trong truyện, nhà Sherlock Holmes ở đường Baker. Thế là một tay kinh doanh đã mua đại một căn nhà…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Đoạn trường nước mắm

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Phải đến với họ, phải ngồi với họ, phải nâng ly với họ, và nghe họ nói, mới hiểu được sự chọn lựa đau lòng đấy. Buông tay trái, níu tay mặt, cố…

Posted in Uncategorized | Leave a comment