Daily Archives: 12/05/2019

Đoạn trường nước mắm

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Phải đến với họ, phải ngồi với họ, phải nâng ly với họ, và nghe họ nói, mới hiểu được sự chọn lựa đau lòng đấy. Buông tay trái, níu tay mặt, cố…

Posted in Uncategorized | Leave a comment