Daily Archives: 29/05/2019

Tiếp thị huyền thoại

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Sherlock Holmes là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết của Conan Doyle. Trong truyện, nhà Sherlock Holmes ở đường Baker. Thế là một tay kinh doanh đã mua đại một căn nhà…

Posted in Uncategorized | Leave a comment