Hồi ức về Mẹ

Sài gòn thập cẩm

Nhà văn Nguyễn Thụy Long sinh năm 1938 tại Hà Nội, mất năm 2009 tại Sài Gòn. Trước 1975, ông là một trong những nhà văn viết về xã hội đen nổi tiếng ở miền Nam, đã xuất bản hơn 30 tác phẩm, nổi bật nhất là “Loan mắt nhung”, được chuyển thể thành phim. Ông viết “Hồi ức về mẹ” tại Sài Gòn, khi nghe tin mẹ mất ở Mỹ.

Nguyễn Thụy Long

View original post 3,985 more words

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s