Daily Archives: 08/05/2020

Cơm tấm mẳn cách Sài Gòn 170km

Originally posted on Sài gòn thập cẩm:
Gạo tấm mẳn là loại gạo dành cho người rất nghèo và heo nuôi “bỏ ống” của người nhà quê. Nghèo đến độ phải dành miếng ăn của heo.…

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Tân Định, thức cả trăm năm…

Originally posted on Sài gòn thập cẩm:
Nơi đây giữ lại những hồn cốt của đất và người Sài Gòn trong chặng hành trình trầm tích những giá trị bản thể hàng trăm năm; cũng như…

Posted in Uncategorized | 1 Comment