Tag Archives: Bá Dương

Kẻ thù của người Trung Quốc lại là người Trung Quốc

Tại sao tiếng nói người Trung Quốc lại to? Bởi tâm không yên ổn. Cứ tưởng lên cao giọng, to tiếng là lý lẽ mình mạnh. Cho nên lúc nào cũng chỉ cốt nói to, lên giọng, mong lý lẽ … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | 1 Comment