Tag Archives: Đại Tạng Kinh

Hòa thượng Cua

Bà lão mất được một hôm thì Hòa thượng trở về. Ðứng trước quan tài mẹ, hòa thượng thắp hương khấn vái rằng: “Trong kinh Phật có dạy, một người con tu hành đạt đạo, cha mẹ sẽ được sinh … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment