Tag Archives: Elena Pucillo Truong

Phút mặc khải

Và bây giờ cô ta trở thành bà chủ nhà. Chỉ mấy ngày sau đám cưới là mọi chuyện đã rõ ràng. Tôi bị gạt qua một bên. Cô ta đã trang hoàng nhà cửa theo một cách khác và … Continue reading

Posted in Thân hữu viết | Tagged | Leave a comment