Tag Archives: Gã Siêu

Cần kiệm và lãng phí

Muốn phát triển, phải cần kiệm, đó là quy luật của muôn đời. Thực vậy, ở bên Mỹ, trong các trường tiểu học, người ta đã dạy cho con nít biết: Muốn có một đồng thì phải bắt đầu từ … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment