Tag Archives: Lê Quang Tiến

Sự thật những tấm HCV Olympic Toán quốc tế của Việt Nam

Phải thừa nhận rằng nền giáo dục Mỹ tốt hơn Việt Nam. Chúng ta thường gửi con đi Mỹ học, không thấy người Mỹ nào xin học ở Việt Nam. Lê Quang Tiến

Posted in Lướt web | Tagged | 1 Comment