Tag Archives: Lê Xuân Khoa

Đại học miền Nam trước 1975

  Phát triển con người bằng khoa học là tinh thần khai phóng, phát triển con người bằng văn hóa là tinh thần nhân bản. Đó là hai nguyên tắc chính yếu đã được đưa vào triết lý giáo dục … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment