Tag Archives: Lý Quang Diệu

Chỉ có kẻ ngu mới chống Hoa Kỳ

Người Trung Quốc có thể có nhiều nhân tài so với người Mỹ, nhưng sao họ không có những phát minh tương tự? Rõ ràng họ thiếu một sự sáng tạo mà người Mỹ sở hữu. Và tia sáng đó … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | 2 Comments