Tag Archives: Mạc Văn Trang

Mấy suy nghĩ tản mạn về giáo dục

Giáo dục  của ta nhằm đến sự “bình quân về nhân cách”, bắt tất cả theo một khuôn mẫu, em nào vượt ra khỏi khuôn mẫu đó là thuộc “diện cá biệt”, phải dùng các “biện pháp nghiệp vụ” để … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment