Tag Archives: Nguyễn Mạnh San

Tình nghĩa cha con

Vào tới trong trại tạm giam (Jail), một giới chức ở đây cho ông biết đứa con gái lớn 16 tuổi của ông đã tố cáo ông có hành động mò mẫm tình dục nó, vừa nghe tới đây tim … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment