Tag Archives: Nguyễn Quang

Nữ bác sĩ VN đầu tiên – Henriette Bùi Quang Chiêu

Bà bác Sĩ Henriette Bùi Quang Chiêu bắt đầu vào trường Y Khoa năm 1926. Thời bấy giờ, đại học còn rất ít sinh viên nữ, và ngành Y khoa lại càng hiếm hoi hơn. Sau mười năm “tu luyện” … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment