Tag Archives: Nguyễn Trần Sâm

Bốn giai đoạn nhận thức về phe địch và phe ta

Vì phe ta quá sướng, còn dân phe địch quá khổ, và vì tình đồng loại, các đảng phe ta phải lãnh đạo nhân dân chung tay làm cách mạng thế giới, giết hết bọn đế quốc tư bản xấu … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment