Tag Archives: Nguyễn Văn Liêm

Cửa Kinh Thành Huế

Chắc rằng khá nhiều người dân Huế không trả lời đúng câu hỏi này, mà chỉ cố gắng nhớ lại những cổng thành mình đã đi qua. Hàng ngày người ta có thể qua lại rất nhiều lần ở các … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment