Tag Archives: Nhật Chiêu

Đơn sơ và ngang tàng – Nhật Chiêu

“…Về tri thức, thì một người làm khoa học như anh bạn tôi, Vũ Thế Thành, hẳn là “quen mất nết đi rồi!” chẳng cần gì phải nói…” Nhật Chiêu (nhận định về tuyển tập “Những thằng già nhớ mẹ”)

Posted in Nhận định | Tagged | Leave a comment