Tag Archives: Phạm Cao Dương

Chuyện nhà Minh cướp sách của ta đem về Tàu

Hồ Nguyên Trừng, con trưởng của Hồ Quý Ly. Bị bắt đưa về Tàu nhưng Nguyên Trừng đã không bị ghép tội và bị xử cực hình vì ông đã bằng lòng đem tài riêng của mình, tài chế súng … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment

Khi Người Tàu Nghiên Cứu Về Việt Nam

“Trung Quốc đang bước vào giai đoạn nghiên cứu Việt nam một cách cơ bản, sâu rộng và tự tin. Họ thường nhắc đến những ưu thế ngôn ngữ, tư liệu nghiên cứu và mượn lời học giả Mỹ và … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment