Tag Archives: Phan Thanh Tâm

Cô gái Huế thời tiền chiến

Bài thơ “Ở đây thôn Vỹ Dạ” đã là đề tài cho nhiều sáng tác của nhiều nhà văn, nhà thơ sau này. Họ đã thêu dệt, vẻ vời thành tiểu thuyết, tuồng cải lương, kịch ảnh vô tuyến truyền … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | 1 Comment