Tag Archives: RFA

Những người xứ miệt vườn đi bán thận

Chuyện bán thận của những người nghèo ở miệt vườn Tây Nam Bộ không phải là chuyện mới mẽ gì, nó đã diễn ra gần mười năm nay nhưng mới được phát hiện và báo chí vào cuộc trong vài … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment