Tag Archives: Trần Giao Thủy

Chuyện Bùi Viện đi Mỹ, lịch sử hay ngụy biện Chủ nghĩa Dân tộc?

Trên trang web của đại học Western Connecticut State University, trong bài giới thiệu tác phẩm “Allegories of the Vietnamese Past: Unification and the Production of a Modern Historical Identity” của Wynn Gadkar-Wilcox, tác giả đã đặt câu hỏi tại … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment