Tag Archives: Trần Ngọc Cư

Đầu hàng tại Appomattox năm 1865

Tướng Grant giao cho Chamberlain trách nhiệm tiếp nhận vũ khí và quân kỳ của quân Miền Nam. Khi các binh sĩ bại trận đi theo đội ngũ xuống con lộ để giao nộp súng ống và cờ xí, Chamberlain, … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment