Tag Archives: Tưởng Năng Tiến

Bao giờ bướm ta nổi loạn?

Trong cái xã hội trước sau vẫn trọng nam khinh nữ, nơi quyền lực quốc gia, quyền lực trong gia đình và quyền lực trên giường vẫn chủ yếu thuộc về đàn ông, bướm Việt Nam sớm muộn rồi cũng … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment

Nguyễn Thị Hoài Thanh

Sông Cấm, đã có lúc, mang “nguyên vẹn” hình bóng của người thơ ra biển. Nhưng chính chị Thanh đã không giữ được nguyên vẹn hình hài, cho chính mình, như thế mãi. Tưởng Năng Tiến

Posted in Lướt web | Tagged | 2 Comments

Bao giờ bướm ta nổi loạn

“Trong cái xã hội trước sau vẫn trọng nam khinh nữ, nơi quyền lực quốc gia, quyền lực trong gia đình và quyền lực trên giường vẫn chủ yếu thuộc về đàn ông, bướm Việt Nam sớm muộn rồi cũng … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment