Tag Archives: Uyên Hạnh

Tam bành lục tặc

Tam bành là ba vị hung thần Bành Kiêu, Bành Chất và Bành Sự chia nhau ở trong óc, trán và bụng để giục người nóng tánh làm bậy. Nổi tam bành theo Tự Điển Việt Việt của Lê Văn … Continue reading

Posted in Thân hữu viết | Tagged | Leave a comment